Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Ósmoklasisto, nadal nie wybrałeś szkoły średniej? Wahasz się, czy uczyć się kilku języków obcych, czy może postawić na naukę rozszerzonej informatyki, matematyki i fizyki? Mamy dla Ciebie alternatywne rozwiązanie – naukę w czteroletnim Akademickim Liceum Ogólnokształcącym przy Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie o specjalności, która pozwolić Ci rozwijać zarówno zainteresowania humanistyczne, jak i informatyczne. Klasa lingwistyczno-informatyczna jest dla osób chcących poznać tajniki programowania, zgłębić praktyczne zastosowania nowoczesnych technologii, nauczyć się praktycznego używania matematyki w informatyce, a jednocześnie mających potrzebę uczenia się języków obcych (języka angielskiego oraz – wybranego przez ucznia – języka hiszpańskiego, włoskiego lub niemieckiego). W klasie tej nauka na poziomie rozszerzonym odbywa się na lekcjach języka angielskiego i informatyki, a trzeci przedmiot w wariancie rozszerzonym może wybrać sam uczeń. Dzięki temu jest on niejako kreatorem własnej ścieżki kształcenia. 

Z pewnością spytasz, co jeszcze wyróżnia nas spośród innych liceów? Lista naszych atutów jest długa:


- Szkoła mieści się w centrum miasta, przy ul. Karmelickiej 10, niedaleko stacji metra Ratusz Arsenał.
- Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8.30.
- Klasy są kameralne, liczą nie więcej niż 18 osób.
- Na zajęciach odchodzi się od tradycyjnego modelu nauczania klasowo-lekcyjnego.
- Co najmniej raz na dwa tygodnie realizowane są projekty interdyscyplinarne.
- Nauczyciele stawiają na indywidualizację nauczania, aby w każdym uczniu odkryć jego mocne strony.
- Każdy uczeń ma swojego tutora, który pomaga w ukierunkowaniu jego rozwoju i pogłębianiu zainteresowań.
- Uczeń wyróżniający się w nauce i chcący rozwijać swoje zainteresowania może uczestniczyć w wybranych zajęciach akademickich (razem ze studentami).
- W szkole uczą nie tylko doświadczeni nauczyciele-przedmiotowcy, ale także wykładowcy akademiccy z przygotowaniem pedagogicznym.
- Nowoczesne technologie i narzędzia informatyczne są wykorzystywane w procesie nauczania nie tylko na zajęciach z informatyki.
- W ramach zajęć informatycznych uczeń może przygotować się do egzaminu o certyfikat ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).
- W szkole obowiązuje „mieszany” system oceniania, w ramach którego uczeń otrzymuje za swoją pracę ocenę w postaci stopnia wraz z komentarzem nauczyciela właściwym dla oceniania kształtującego).
- Szkoła gwarantuje dostęp do bogatych zasobów biblioteki akademickiej.
- Uczeń może uczestniczyć w wyjazdach i wymianach międzynarodowych w ramach programu Erasmus.
- Społeczność szkolna jest otwarta na wielokulturowość i funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym.
- W szkole organizowane są różne akcje wolontariackie.
- Szkoła ma bogatą ofertę zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych.
- Dzięki konsultacjom z doradcą zawodowym i systematycznym spotkaniom z przedstawicielami różnych zawodów uczeń kończący liceum może świadomie wybrać dalszy kierunek kształcenia. 

Organ prowadzący liceum – Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie ma dwudziestoletnie doświadczenie w nauczaniu na poziomie akademickim. We Wszechnicy Polskiej kształcimy studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach filologia angielska, niemiecka, hiszpańska, włoska, francuska, rosyjska, szwedzka, a także pedagogika, finanse i rachunkowość, administracja oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Słyniemy ze skutecznego nauczania języków obcych i informatyki. Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia, stworzyliśmy liceum, w którym uczeń nie tylko będzie przygotowywany do osiągnięcia kolejnego etapu edukacji, efektywnego zdawania egzaminów czy dostania się na wymarzony kierunek studiów, ale przede wszystkim nauczy się otwartości na zmiany zachodzące w świecie, będzie nadążał za rozwojem nowoczesnych technologii, umiał funkcjonować w społeczeństwie opartym na wiedzy, działać kreatywnie, współpracować z innymi, żyć w społeczności międzynarodowej i wielokulturowej, skutecznie komunikować się w świecie co chwilę na różnych płaszczyznach przenikającym się z rzeczywistością cyfrową. Chcemy, aby absolwent naszego liceum był człowiekiem o szerokich horyzontach, znającym biegle co najmniej jeden język obcy, umiejącym posługiwać się w różnych sytuacjach życiowych narzędziami informatycznymi, świadomie wykorzystującym nowoczesne technologie, a w codziennym życiu przyjmującym wobec wszystkich postawę opartą na tolerancji, empatii, szacunku i życzliwości.

Rekrutacja do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego wciąż trwa! Wystarczy przyjść do naszego działu rekrutacji mieszczącego się w Pałacu Kultury i Nauki (piętro VIII, pokój 803a) i złożyć komplet dokumentów (wypełniony formularz rekrutacyjny, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, potwierdzenie wpłaty wpisowego). Informację o przyjęciu do szkoły dostaniesz w ciągu 7 dni od ich złożenia.

Szczegółowe informacje o Akademickim Liceum Ogólnokształcącym znajdziesz na stronie: www.liceum.wszechnicapolska.edu.pl/rekrutacja. Możesz kontaktować się też z nami telefonicznie 22 656 62 56, 22 656 68 60 lub mailowo liceum@wszechnicapolska.edu.pl.

O Szkole

Akademickie Liceum Ogólnokształące ...

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Ósmoklasisto, nadal nie wybrałeś szkoły średniej? Wahasz się, czy…
Dzień Otwarty 17 czerwca 2019 r. Zapraszamy wszystkich ósmoklasistów…
Tracking Code: Standard (Asynchronous) "FIVE_MEDIA_Liceum_retargeting" ----------------------------------------------------------------------------------------------