Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Wizja i misja szkoły

W Akademickim Liceum Ogólnokształcącym odchodzimy od tradycyjnego modelu nauczania klasowo-lekcyjnego. Stawiamy na indywidualizację nauczania, tutoring, interdyscyplinarność, pracę metodą projektów, współpracę ze środowiskiem akademickim. Zależy nam na tym, by tutor (nauczyciel ze szkoły lub nauczyciel akademicki) pomagał uczniowi rozpoznać jego mocne strony, rozwijać zainteresowania, świadomie wybrać dalszy kierunek kształcenia, a także wspierał go w dążeniu do osiągnięcia wszystkich wyznaczonych celów edukacyjnych.

Dzięki realizacji projektów o zasięgu międzynarodowym i uczestnictwu w programie Erasmus Plus adresowanym do szkół chcemy kształcić w uczniu postawę otwartości na wielokulturowość, umiejętność funkcjonowania w środowisku międzynarodowym, a także umiejętność porozumiewania się w co najmniej dwóch językach obcych. Jednocześnie zależy nam na tym, aby uczeń był wychowywany w szacunku dla tradycji, dóbr kultury regionalnej i narodowej, umiał świadomie korzystać z tych dóbr.

Udział w działaniach projektowych pozwoli wykształcić w uczniu postawę prospołeczną, umiejętność skutecznej komunikacji i efektywnego współdziałania w grupie. Nauczy się on przy tym przedsiębiorczości, ważnej z punktu widzenia jego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym. Zostanie również kompleksowo przygotowany do świadomego i odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy, wykorzystującym nowoczesne technologie informacyjne i systemy informatyczne. Stawiamy bowiem na korzystanie z narzędzi informatycznych w procesie nauczania poszczególnych przedmiotów. Przygotowujemy również uczniów do egzaminu mającego na celu uzyskanie prestiżowego certyfikatu ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych).

O Szkole

Akademickie Liceum Ogólnokształące ...

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Ósmoklasisto, nadal nie wybrałeś szkoły średniej? Wahasz się, czy…
Dzień Otwarty 17 czerwca 2019 r. Zapraszamy wszystkich ósmoklasistów…
Tracking Code: Standard (Asynchronous) "FIVE_MEDIA_Liceum_retargeting" ----------------------------------------------------------------------------------------------