Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Profil lingwistyczno-informatyczny

  • Zanurzenie w języku (immersja językowa) - Nauka odbywa się przy zaangażowaniu wszystkich zmysłów dla osiągnięcia najwyższej skuteczności zapamiętywania, a kontakt z językiem odbywa się codziennie.
     
  • ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - Program KLASA z ECDL usprawnia i uatrakcyjnia naukę informatyki w szkole. Pozwala przygotować uczniów do zdobycia uznanego na całym świecie certyfikatu ECDL, a tym samym do rozwoju i potwierdzenia niezbędnych w dzisiejszym społeczeństwie umiejętności komputerowych.
     
  • Szkoła z Klasą 2.0 – Zajęcia informatyczne organizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Informatycznym (PTI), w ramach których jest prowadzone Laboratorium Edukacyjne ECDL, przygotowujące do udziału w konkursach oraz projektach informatycznych.
     
  • Wymiana międzynarodowa – Dzięki temu nasi uczniowie mogą poznawać systemy edukacyjne innych krajów, kulturę oraz rozwijać swoje kompetencje językowe i zdobywać znajomości międzynarodowe (Program Erasmus Plus).
O Szkole

Akademickie Liceum Ogólnokształące ...

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Ósmoklasisto, nadal nie wybrałeś szkoły średniej? Wahasz się, czy…
Dzień Otwarty 17 czerwca 2019 r. Zapraszamy wszystkich ósmoklasistów…
Tracking Code: Standard (Asynchronous) "FIVE_MEDIA_Liceum_retargeting" ----------------------------------------------------------------------------------------------