Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Profil lingwistyczno-informatyczny

  • Zanurzenie w języku (immersja językowa) - Nauka odbywa się przy zaangażowaniu wszystkich zmysłów dla osiągnięcia najwyższej skuteczności zapamiętywania, a kontakt z językiem odbywa się codziennie.
     
  • ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - Program KLASA z ECDL usprawnia i uatrakcyjnia naukę informatyki w szkole. Pozwala przygotować uczniów do zdobycia uznanego na całym świecie certyfikatu ECDL, a tym samym do rozwoju i potwierdzenia niezbędnych w dzisiejszym społeczeństwie umiejętności komputerowych.
     
  • Szkoła z Klasą 2.0 – Zajęcia informatyczne organizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Informatycznym (PTI), w ramach których jest prowadzone Laboratorium Edukacyjne ECDL, przygotowujące do udziału w konkursach oraz projektach informatycznych.
     
  • Wymiana międzynarodowa – Dzięki temu nasi uczniowie mogą poznawać systemy edukacyjne innych krajów, kulturę oraz rozwijać swoje kompetencje językowe i zdobywać znajomości międzynarodowe (Program Erasmus Plus).
O Szkole

Akademickie Liceum Ogólnokształące ...

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Dzień Otwarty 15 maja 2019 r. Zapraszamy wszystkich ośmioklasistów…