Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Pełnomocnik Rektora Ds. Liceum

dr Katarzyna Grzyb

dr-Katarzyna-Grzyb.jpg

Jest absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą oraz studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych, a także kursy doskonalące dotyczące innowacyjnej edukacji i zarządzania placówką oświatową. Jest doktorem nauk humanistycznych, literaturoznawcą, nauczycielem akademickim. W pracy dydaktycznej stawia na rozwijanie kreatywności ucznia. Wychodzi bowiem z założenia, że w każdym młodym człowieku tkwi jakiś talent, który może być umiejętnie rozwijany pod nadzorem nauczyciela.

O Szkole

Akademickie Liceum Ogólnokształące ...

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Ósmoklasisto, nadal nie wybrałeś szkoły średniej? Wahasz się, czy…
Dzień Otwarty 17 czerwca 2019 r. Zapraszamy wszystkich ósmoklasistów…
Tracking Code: Standard (Asynchronous) "FIVE_MEDIA_Liceum_retargeting" ----------------------------------------------------------------------------------------------