Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Biblioteka

Podstawowym zadaniem Biblioteki jest udzielanie wszelkiej pomocy uczniom i nauczycielom w uzyskiwaniu niezbędnych informacji naukowych. Aby skutecznie realizować to zadanie intensyfikowane są działania zmierzające do systematycznego wzrostu zbiorów bibliotecznych.

Gromadzone zbiory związane są z podstawa programową przygotowaną dla liceów ogólnokształcących oraz na pytania z takich dziedzin nauki jak: administracja, ekonomia, finanse, zarządzanie, integracja europejska, prawo, bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne, pedagogika, psychologia, polityka socjalna, filozofia, socjologia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia literatury.

O Szkole

Akademickie Liceum Ogólnokształące ...

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości
Ósmoklasisto, nadal nie wybrałeś szkoły średniej? Wahasz się, czy…
Dzień Otwarty 17 czerwca 2019 r. Zapraszamy wszystkich ósmoklasistów…
Tracking Code: Standard (Asynchronous) "FIVE_MEDIA_Liceum_retargeting" ----------------------------------------------------------------------------------------------