Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A

O szkole

Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Wszechnicy Polskiej powstało na w odpowiedzi na potrzeby współczesnego rynku pracy. Zapraszamy wszystkich ósmoklasistów do kontynuacji nauki z zakresu języków obcych i informatyki. Nasza 20-letnia praktyka akademicka pozwoliła na stworzenie unikatowego programu nauczania języków w klasach angielsko-włoskich oraz angielsko-hiszpańskich wraz z rozszerzoną wiedzą informatyczną. Proponujemy również klasę o profilu mundurowym, w której stawiamy na najwyższą specjalistyczną wiedzę wojskową.  Jest to wiedza ponadczasowa, przygotowująca do kontynuacji nauki na takich kierunkach studiów, jak: bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe, zarządzanie kryzysowe, stosunki międzynarodowe czy wybór zawodu związany z obronnością kraju. 

Zadowoleni studenci Wszechnicy Polskiej

Stawiamy na kameralne 18-osobowe klasy, indywidualne podejście do ucznia oraz nowoczesne metody nauczania, takie jak: 

 • Nauczanie projektowe – Łączymy wiedzę z wielu dziedzin nauki w ramach grup projektowych prowadzonych w języku obcym. 
   
 • Wykwalifikowana kadra – Nauczyciele akademiccy, którzy wykładają przedmioty specjalistyczne na kierunkach filologicznych oraz bezpieczeństwie wewnętrznym, jak również nauczyciele egzaminatorzy ECDL, dzięki którym możemy przeprowadzać egzaminy ECDL w szkole. 
   
 • Tutoring – Rozwijanie indywidualnych cech oraz kompetencji ucznia, opierające się na relacji człowieka z człowiekiem, tutora z podopiecznym. Jest to podejście spersonalizowane, uwzględniające to, że każdy jest inny i że nasze życie i rozwój odbywają się jednocześnie w wielu sferach. 
   
 • Dbamy o rozwój naszych uczniów w obszarze wiedzy, emocji, relacji społecznych i aktywności fizycznych.
   
 • Absolwent liceum, to młody człowiek świadomy swoich mocnych stron, potrafiący decydować o sobie, podejmujący wyzwania, potrafiący planować swoje działania, wyznaczać cel i drogę do jego osiągnięcia.

Zadowoleni studenci Wszechnicy Polskiej

O Szkole

Akademickie Liceum Ogólnokształące ...

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości
Dzień Otwarty 15 maja 2019 r. Zapraszamy wszystkich ośmioklasistów…