Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Organ prowadzący

Organem prowadzącym Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy ul. Karmelickiej 10 jest Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie. Uczelnia istnieje od 2001 roku. Kształci studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych. Specjalizuje się w nauczaniu języków obcych, dlatego w jej ofercie edukacyjnej znajdują się filologie angielska, hiszpańska, włoska, rosyjska, niemiecka, francuska oraz szwedzka. Oprócz tego prowadzi kształcenie na studiach w zakresie pedagogiki, finansów i rachunkowości, administracji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego. Uczelnia stawia na internacjonalizację, studenci i wykładowcy uczestniczą w wyjazdach zagranicznych w ramach europejskiego programu wymiany Erasmus Plus. Ma podpisane umowy o współpracy międzynarodowej z ponad trzydziestoma uczelniami z całego świata. W Uczelni dba się o jakość kształcenia, dlatego systematycznie są udoskonalane programy i metody nauczania.

logo-wszechnicapolska.png

O Szkole

Akademickie Liceum Ogólnokształące ...

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Ósmoklasisto, nadal nie wybrałeś szkoły średniej? Wahasz się, czy…
Dzień Otwarty 17 czerwca 2019 r. Zapraszamy wszystkich ósmoklasistów…
Tracking Code: Standard (Asynchronous) "FIVE_MEDIA_Liceum_retargeting" ----------------------------------------------------------------------------------------------